Vervolgconsult

In de meeste gevallen is één borstvoedingsconsult voldoende. Soms is de hulpvraag dusdanig gecompliceerd dat een vervolgconsult nodig kan zijn. Ook wanneer je behoefte hebt aan extra ondersteuning of wanneer je een nieuwe vraag hebt kunnen we een vervolgconsult inplannen.

Een vervolgconsult duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats bij jou thuis.

Reiskostenvergoeding

Ik reken een reiskostenvergoeding van 0,25 cent per kilometer.

Betaling

Na het consult ontvang je de factuur per mail. De betalingstermijn is 14 dagen.

Vergoeding

Lactatiekundige begeleiding wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn dat een lactatiekundige IBCLC geregistreerd is en lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Ik voldoe aan deze voorwaarden. Kijk op de website van zorgwijzer of jij recht hebt op een vergoeding. http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/lactatiekundige