Kwaliteit

IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessionals die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is de taak van een lactatiekundige IBCLC om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.

De lactatiekundige IBCLC:

NVL

Als zelfstandig lactatiekundige en lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) houd ik mij aan de algemene voorwaarden van de NVL.

WHO-code

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beinvloeding van commerciele partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

De WHO-code wil:

De WHO-code is in het Nederlands te lezen op de website van Stichting Babyvoeding.

Privacy

Als zelfstandig lactatiekundige en lid van de NVL houd ik mij aan het privacy protocol van de NVL. Hier staat in beschreven hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer je onverhoopt niet tevreden bent over mijn begeleiding hoor ik dit graag, zodat we in gesprek kunnen gaan en samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet lukken dan kun je terecht bij de klachtencommissie van de NVL. Zij werken volgens de klachtenprocedure van de NVL. Ik ben bovendien lid van Klachtenportaal Zorg, waar je terecht kunt bij de geschillencommissie. Ik voldoe hiermee aan de eisen van de Wet op de Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).